วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

                                            
   
Photo by: Missy S Link: http://www.flickr.com/photos/listenmissy/5087404401/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/ Photo by: Stuart SeegerLink: http://www.flickr.com/photos/stuseeger/97577796/ Photo by: Stuart SeegerLink: http://www.flickr.com/photos/stuseeger/97577796/

ข่าวประชาสัมพันธ์

     กำหนดการแข่งขันทักษะวันวิชาการ 62 ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 62
โครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย ฯ    

VDO ผลงานนักเรียน    

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม (ภาพกิจกรรมทั้งหมด)

กิจกรรมวันวิชาการ 62 โครงการรวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณธรรม62 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 62 กิจกรรมวันไหว้ครู 2562
ประชุมผู้ปกครอง 1/2562 กิจกรรมวันวิชาการ 61 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 61 กิจกรรมกีฬาสี 61

                                                                   

            วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
                      1019 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  
               โทร. 02-4536400  โทรสาร. 02-4536402