ยินดีต้อนรับสู่รั้ววิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

โครงการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน

 

โครงการ S&P

กิจกรรมปทีปมาราธอน 2013

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ    ประเมินคุณภาพ

 

 

โครงการธรรมศึกษา

คณะครูอบรมการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหาร

 

 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะครูร่วมงานวันคล้ายวันมรณภาพ อดีตเจ้าอาวาสวัดปทีปพลีผล นักศึกษาฝึกงานสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดการเขียนรายงานการฝึกงานได้ที่นี่ นักศึกษา ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิชาโครงการได้ที่นี่  
 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มาแนะแนว การศึกษาต่อ กำหนดการซ้อมรับใบประกาศในวันที่  30  มีนาคม  2557 (รับจริงในวันที่ 6 เมษายน 2557) บรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศ  รายละเอียดการเข้าเล่มโครงการ ปวส.2  

 

 

 

 

 

- คุรุสภา
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
- กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา