ยินดีต้อนรับสู่รั้ววิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ติดตามข้อมูลข่าวสารของสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิกที่นี่

 

โครงการธรรมศึกษา

 

กิจกรรมปทีปมาราธอน 2013

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก

 

นักศึกษาฝึกงานสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดการเขียนรายงานการฝึกงานได้ที่นี่

 

 

นักศึกษา ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิชาโครงการได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มาแนะแนว การศึกษาต่อ

กำหนดการซ้อมรับใบประกาศในวันที่  30  มีนาคม  2557 (รับจริงในวันที่ 6 เมษายน 2557)

บรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศ

 

 
รายละเอียดการเข้าเล่มโครงการ ปวส.2 ส่งเข้าประกวด หนังสั้นเรื่อง ผ้าขาว สัมภาษณ์ครูที่ปรึกษารายการกบจูเนียร์ บทคัดย่อ โครงการนักศึกษา ระดับ ปวส.2  

     

 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการสำหรับครู โครงการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน โครงการ S&P การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ    ประเมินคุณภาพ  

 
คณะครูอบรมการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลดงานวิจัยครู ปีการศึกษา 2556  

 
ประชุมความร่วมมือกับปัญญาภิวัฒน์ การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาบุคลากร อบรมสัมมนา สาขาวิชาการบัญชี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกเกรดสำหรับครู  

 

 

 
     

 

- คุรุสภา
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
- กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา