วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

                                            
   

การแต่งกาย

 

                                                 

                                                                ชุดลูกเสือวิสามัญ

                                            

            วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
                      1019 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150    
                  โทร. 02-4536400  โทรสาร. 02-4536402