วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

                                            
   

ฝ่ายนโยบายและแผนประกันคุณภาพ

 

                                                                   

            วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
                      1019 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150    
                                โทร. 02-4536400  โทรสาร. 02-4536402